Selecteer een pagina

Dit is niet het volledige artikel! Het volledige artikel kun je lezen op de website van Rocket Digital.

Wil je weten hoe je de laadtijd van jouw website verbetert? Dan ben je op de juiste plek.

In deze uitgebreide gids leer je alles over de punten waarop Google PageSpeed Insights je website beoordeelt. Daarnaast geven we je voor elk punt concrete actiepunten om je website sneller te maken. Laten we beginnen!

Inhoud (Google PageSpeed Insights: dé ultieme gids)

 

Hoofdstuk 1: Hoe belangrijk is sitespeed?

Sitespeed is een cruciale factor als het gaat om het succes van een website. Een snelle website draagt bij aan hogere SEO rankings, hogere conversieratio’s, lagere bouncepercentages, een langere bezoekduur en een betere gebruikerservaring.

PageSpeed Insights (PSI) is een online tool van Google die je webpagina analyseert en suggesties geeft om die webpagina sneller te maken op alle apparaten. De tool zal je website een optimalisatie score geven op een schaal van 0-100.

Belangrijk om te onthouden is dat een score van 100/100 niet het doel is!

Ten eerste omdat het voor de meeste webpagina’s niet haalbaar is. Gaandeweg het lezen van dit artikel zal je merken dat niet alle suggesties een optie zijn voor jouw webpagina, omdat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Ten tweede omdat een pagina met een score van 100 geen hogere SEO ranking krijgt dan een pagina met een score van 80.

Daarnaast raden we je aan om je niet blind te staren op één tool.

Raadpleeg naast Google PageSpeed Insights ook een aantal andere tools, zoals GTMetrix, Pingdom, Cloudinary of WebPagetest. Elke tool heeft zijn eigen voordelen en analyseert je website op haar eigen manier. Belangrijk is dat het gebruik van deze tools je inzicht geeft in de punten waar je website nog beter en sneller kan, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Zoals de titel alleen al aangeeft, in dit artikel kijken we met name naar de tool PageSpeed Insights. Dat brengt ons bij het volgende hoofdstuk:

Hoofdstuk 2: Google PageSpeed Insights: hoe werkt het?

Google PageSpeed Insights bestaat uit vier onderdelen, namelijk: de Snelheidsscore, de Optimalisatie Score, de Paginastatiestieken en de Optimalisatiesuggesties.

Snelheidsscore

PSI gebruikt gegevens uit het Chrome User Experience Report (CrUX) om te meten hoe snel een pagina laadt in de echte wereld.

Het rapport toont (voor zowel mobiel als desktop) drie statistieken: First Contentful Paint (de tijd die het duurt voordat een browser de eerste content van een webpagina weergeeft), DOMContentLoaded (de tijd die het duurt voordat een browser alle bestanden van een webpagina heeft geladen) en een snelheidsscore.

PageSpeed Insights: FCP en DCL

Belangrijk! De Snelheidsscore wordt niet voor alle webpagina’s weergegeven. Simpelweg omdat de website onvoldoende verkeer heeft om een betrouwbare score te berekenen.

PageSpeed Insights - Snelheidsscore

Optimalisatie Score

PSI bekijkt of de webpagina de best practices heeft toegepast om de prestaties te optimaliseren en geeft de pagina een score van 0-100. In tegenstelling tot de Snelheidsscore wordt de Optimalisatie Score niet berekend op basis van gegevens uit de echte wereld. De Optimalisatie Score wordt berekend op basis van negen best practices. Welke dat zijn, dat lees je in hoofdstuk 3.

PageSpeed Insights: Optimalisatiescore

De score is gecategoriseerd als Goed, Middelmatig of Slecht:

 • Goed. De pagina heeft vrijwel alle best practices toegepast en er is weinig ruimte voor verbetering. De pagina scoort 80 of hoger.
 • Middelmatig. De pagina mist een aantal best practices en er is ruimte voor verbetering. De pagina scoort tussen de 60 en 79.
 • Slecht. De pagina is niet geoptimaliseerd en er is veel ruimte voor verbetering. De pagina heeft een score van 59 of lager.

Paginastatieken

In het gedeelte Paginastatistieken worden twee statistieken berekend: het aantal uitwisselingen die nodig zijn om je webpagina weer te geven en de omvang van jouw webpagina.

Het voordeel hiervan is dat je jouw statistieken kan vergelijken met gemiddelden van alle webpagina’s.

De paginastatistieken is het gedeelte van de tool die we het minst gebruiken, omdat het je geen actiematige inzichten geeft om je webpagina te verbeteren.

Optimalisatiesuggesties

Google PageSpeed Insights kent negen best practices op basis waarvan ze suggesties geven. Als je website een maximale score heeft, zal je deze niet zien. Scoort je website middelmatig of slecht, dan zal je de suggesties wel zien. In het volgende hoofdstuk gaan we kijken welke suggesties er zijn en hoe je deze toe kan passen op jouw website.

Hoofdstuk 3: Google PageSpeed Insights: waar wordt een website op beoordeeld?

Voor het berekenen van de Optimalisatie Score analyseert PSI je webpagina op negen best practices. Voor elke best practice geldt dat er meerdere manieren zijn om ze toe te passen.

Onthoud dat niet alle manieren werken voor alle websites. De gouden regel is dat je altijd moet testen welke manier het beste werkt voor jouw website en je nooit iets klakkeloos moet overnemen!!

In dit artikel bevelen we ook een aantal plugins aan. Zorg alleen wel dat je het gebruik van plugins zoveel mogelijk beperkt. Gebruik alleen de meest noodzakelijke plugins. Waarom? Omdat overmatig gebruik van plugins een negatief effect kan hebben op je laadtijd.

Welke best practices kent Google PageSpeed Insights?

 • Afbeeldingen optimaliseren
 • Omleidingen op bestemmingspagina vermijden
 • Comprimeren inschakelen
 • Reactietijd van server beperken
 • Browsercaching inschakelen
 • Bronnen minimaliseren
 • Optimaliseer de CSS-weergave
 • Prioriteit geven aan zichtbare content
 • JavaScript in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Elke best practice wordt stuk voor stuk uitgelegd en we geven je handvatten hoe je elke best practice kan toepassen op jouw website.

We beginnen bij een best practice die door velen wordt onderschat, namelijk: Afbeeldingen optimaliseren.

Dit is niet het volledige artikel! Het volledige artikel kun je lezen op de website van Rocket Digital