Selecteer een pagina

Gebruik Adwords Scripts om je account QS, CPC, CTR en positie automatisch te meten

De dagen dat je handmatig een zoekwoordrapport download om de gemiddelde kwaliteitsscore van je account, campagne en/ of advertentiegroep te meten zijn voorbij. Dit script meet van de laatste 30 dagen het gemiddelde van de metrics: kwaliteitsscore, CPC, CTR en de gemiddelde positie en slaat deze automatisch op in een Google Spreadsheet.

Stap 1. Open een nieuw Google Spreadsheet en zet ‘datum’, ‘kwaliteitsscore’, ‘cpc’, ‘ctr’ en ‘positie’ in rij 1. Verander de opmaak van kolom B (kwaliteitsscore) en kolom E (Gem.Positie) in 2 decimalen, kolom C (CPC) in valuta (€) en kolom D (CTR) in percentage.

google-spreadsheet

Stap 2. Maak een nieuw script aan in Adwords en vervang het voorbeeld script met de code hieronder.

function main() {

var totalImpressionsAnalyzed = 0;

var totalQualityScoreAnalyzed = 0;

var totalCostAnalyzed = 0;

var totalClicksAnalyzed = 0;

var totalPositionAnalyzed = 0;

var keywordIterator = AdWordsApp.keywords()

.withCondition("Status = ENABLED")

.withCondition("CampaignStatus = ENABLED")

.withCondition("AdGroupStatus = ENABLED")

.withCondition("LabelNames CONTAINS_ANY ['Plaats Je Label Naam Hier']")

.withCondition("Impressions >= 1")

.orderBy("Impressions")

.forDateRange("LAST_30_DAYS")

.withLimit(100000)

.get();

while (keywordIterator.hasNext()) {

var keyword = keywordIterator.next();

var qualityScore = keyword.getQualityScore();

var keywordStats = keyword.getStatsFor("LAST_30_DAYS");

var impressions = keywordStats.getImpressions();

var cost = keywordStats.getCost();

var clicks = keywordStats.getClicks();

var position = keywordStats.getAveragePosition();

var qualityScoreContribution = qualityScore * impressions;

var positionContribution = position * impressions;

totalQualityScoreAnalyzed = totalQualityScoreAnalyzed + qualityScoreContribution;

totalImpressionsAnalyzed = totalImpressionsAnalyzed + impressions;

totalCostAnalyzed = totalCostAnalyzed + cost;

totalClicksAnalyzed = totalClicksAnalyzed + clicks;

totalPositionAnalyzed = totalPositionAnalyzed + positionContribution;

}

var accountQualityScore = totalQualityScoreAnalyzed / totalImpressionsAnalyzed;

var averageCpc = totalCostAnalyzed / totalClicksAnalyzed;

var averageCtr = (totalClicksAnalyzed / totalImpressionsAnalyzed) * 100;

var averagePosition = totalPositionAnalyzed / totalImpressionsAnalyzed;

  Logger.log("QS: " + accountQualityScore + "CPC: " + averageCpc + "CTR: " + averageCtr + "Positie: " + averagePosition);

  var date = new Date(); var spreadsheetUrl = "Plaats hier je Google Spreadsheet URL en zorg dat je  AdWords Login editing rechten heeft voor deze Spreadsheet"; var qualityScoreSheet = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetUrl).getActiveSheet(); qualityScoreSheet.appendRow([date, accountQualityScore, averageCpc, averageCtr, averagePosition]);

}

 

Stap 3. Plaats je Google Spreadsheet URL tussen haakjes in de code na ‘var spreadsheetUrl = ‘ (zie voorbeeld hieronder).

 

var spreadsheetUrl = "Plaats hier je Google Spreadsheet URL en zorg dat je  AdWords Login editing rechten heeft voor deze Spreadsheet"

 

Stap 4. Als je alleen keywords wil meten van het zoeknetwerk, of van een bepaalde campagne, of alleen van een advertentiegroep, kun je deze keywords labelen in Adwords. Lees hier hoe je labels toepast op keywords. Label de keywords in je account die je wilt meten en plaats de label naam (let op: hoofdlettergevoelig!) in de code. Wil je het hele account meten? Verwijder dan onderstaande regel uit de code.

 

.withCondition("LabelNames CONTAINS_ANY ['Plaats Je Label Naam Hier']")

 

Stap 5. Machtig het script, Sla het script op en voer het script uit. Maak een planning aan voor het script, zodat de metrics elke dag gemeten worden.

 

Have fun!